Iyengar jóga

Toto je certifikační značka, se kterou jsou lektoři, kteří složili zkoušky pod Českou Asociací Iyengar jógy, oprávněni nazývat takto lekce a vyučovat ryzí, nepozměněnou a s jinými metodami nemíchanou metodu dle BKS Iyengara. Značka je symbolem vynikajících schopností vyučovat jasně, s hlubším porozuměním umění, vědy a filosofie jógy.

Certifikace slouží pro udržení vysokého standardu jedinečné a funkční metody. Doporučuji studentům, aby si ověřili vzdělání či reference na učitele, který prezentuje či vyučuje Iyengar metodu viz. upozornění níže.

Na webu České Asociace Iyengar jógy najdete studia a lektory, kteří mohou oficiálně IY vyučovat. V současnosti probíhá aktualizace seznamu certifikovaných lektorů.


Rodina Iyengar

V Indii je Iyengar jóga známá jako Patanjali yog, jelikož výuka Iyengarovy rodiny je pevně zakotvena v tradiční osmi stupňové cestě, a Patanjaliho jóga sútrách.

Guruji Bellur Krishnamacharya Sundararaja Iyengar se za svého života stal legendou a díky němu tuto metodu praktikujeme. Opustil své tělo v srpnu 2014. V Puně stále žijí a učí syn Prashant, dcera Sunita a vnučka Abhijata. V RIMYI institutu vyučuje mnoho dalších učitelů, kteří s Gurujim strávili několik dekád, např. Rajlaxsmi, Devki Desai, Gulnaaz Dashti, Raya Uma Datta.

B.K.S. Iyengar roztřídil a popsal přes 200 klasických jógových pozic a 14 druhů dechových technik, od základních až po pokročilé. Toto vyšlo v jeho nejznámější knize Light on Yoga, která je dodnes inspirací pro miliony praktikujících po celém světě. Tato kniha vyšla i v českém jazyce pod názvem Výklad Jógy.


Lekce Iyengar jóga

TECHNIKA zaměření na detailní provedení a přesnost nastavení těla v pozici a postupné vstupování do pozice, které má smysl pro jednotlivé části těla. Praxe se tak stává velice intenzivní. Pozice poté přechází v ásanu, kdy člověk spočívá ve stabilní lehkosti a již nekoriguje.

POMŮCKY nejsou primárním nástrojem metody. Pouze je třeba, lektor využívá pomůcky buď k dopomoci studentovi, či jako "oživující a směrující " nástroj např. otupělé a nevědomé oblasti zad. Setkáte se např. s pásky, bloky/cihlami, polštáři různých velikostí a tvarů, prkýnky, židlemi, lavicemi, nebo dekami jako s pomocníky. Pomůcky umožňují studentům provádět ásany správným směrem, s minimálním rizikem zranění či přehnaného protažení, a pozice jsou dostupné jak mladým tak starším lidem. Starší lidé či zranění studenti mohou také mít z ásany užitek, jsou-li plně "podepřeni" pomůckami a nemusí tolik namáhat svaly a tělo.

SEKVENCE A POŘADÍ POZIC ásany jsou efektivnější, pokud se dělají v určitém sledu. Umění řazení pozic do sekvencí vychází z dlouholetého studia iyengar lektorů, a z vlastní zkušenosti souvislostí v těle.

ČAS V POZICI student spočívá delší dobu v ásaně a nechává ji působit na tělo a mysl hlouběji, zlepšuje vztah mezi sebou/svou myslí a vlastním cvičením. Student má čas vstřebat vyučované, "neutíká z ásany". Ásana může být aplikována na kteroukoliv situaci, v ásaně se učíme o sobě.

PRANAYAMA Po vystavění pevného základu v ásanách do své praxe studenti přidávají pranayamu, neboli prodlužování dechu. Metoda je postupná, pomalá, ne násilné vynucování toku prány. "You cannot force the prana, that is disrespect to prana, free flow of prana will come only after long and steady practice" Guruji Iyengar

MEDITACE V AKCI znamená "meditovat" na pozici, kterou provádíme. Mysl je směřována do všech částí těla. Nejprve studenti zažívají útržkovitou pozornost a mysl se v pozici podle instrukcí pohybuje z jedné části těla do druhé. Postupně začnou s tréninkem absorbovat všechny části těla rovnoměrně a celá pozice i akce v ní se začínají integrovat. Mysl se vytrénuje k tomu, že je schopna proniknout hlouběji do vědomí pozice, tak abychom ji vnímali na vyšší úrovni a celistvosti. Tehdy teprve zažíváme ásanu. Tento proces trvá roky praxe.

KVALITA VYUČUJÍCÍCH Učitelé Iyengar jógy studují v Čechách tři roky, aby získali úvodní certifikát Introductory.

Další stupně: Intermediate junior I, II, III, Intermediate Senior I,II,III, Advanced Junior I,II, Advanced Senior I,II

V současnosti se mění způsob učitelských výcviků, a to formou dlouhodobého studia s jedním učitelem, tzv. mentoringu a samostatným intenzivním vzděláváním. Zásadní je, aby se Iyengar učiteli stávali pouze motivovaní studenti jógy, kteří si vyberou tuto metodu, dlouhodobě se jí věnují a sami sebe chtějí rozvíjet, a teprve později začnou vyučovat na základě své zkušenosti, většinou když je jejich učitel osloví, že by mohli začít vyučovat, a vidí jejich připravenost. Jelikož se hlásí do výcviku lidé pouze za účelem "získání papíru", případně studenti, kteří absolvovali pár lekcí, a poté se dále nerozvíjí, neprohlubují své znalosti, nejezdí do Puny, a nevyučují aktuálním způsobem, není možné pořádat učitelské výcviky takto nekvalitně. Přáním Iyengar rodiny není produkovat více učitelů, ale vzdělávat nové generace k hodnotám jógy, a udržet ryzí metodu předávanou Gurujim. Učitelský výcvik v dané zemi musí být schválen místní asociací Iyengar jógy. Vážní studenti a zájemci o studium této metody tak mají ve srovnání s lehce dostupnými a levnými "učitelskými kurzy" v každém druhém studiu, zajištěnou vysokou úroveń výuky (na úrovni praxe ásán a pranayama, anatomie, a především vnitřní letité transformace, filosofie). 

Primárně se studenti musí učit být studentem, a dlouhodobě se účastnit a studovat se staršími učiteli, a teprve po nějaké době, co jsou osloveni jejich mentory, zvažovat to, že budou vyučovat a předávat nauku dále. Studium Iyengar jógy nefunguje formou jakýchkoliv zkratek, a studenti musí prokázat letitou stabilitu a pokoru. I pro doporučení do učitelského kurzu je třeba pravidelná praxe IY alespoň 2 roky na vedených lekcích a především ochota se zavázat a věnovat se naplno pouze této metodě, bez míchání s jinými metodikami. 

TERAPEUTICKÉ LEKCE V metodě Iyengar jsou terapeutické lekce oprávněni nazývat a vyučovat lektoři od certifikace Intermediate Junior III. Toto předpokládá min 15 let kontinuálního studia této metody, které studentům a pacientům zaručuje vysokou kvalitu práce s tělem. Obecně i běžné lekce Iyengar jógy působí terapeuticky a rehabilitačně.

UPOZORNĚNÍ: V současnosti se objevují učitelé, kteří po absolovování seminářů či několika málo jednotlivých lekcí této metody, případně jiných učitelských kurzů začnou vyučovat s pomůckami s tím, že učí Iyengarovu metodu, nebo jógu podle Iynegara, případně to naopak nikdy nezmíní, zatímco používají metodiku Iyengarů. Najdou se i tací, kteří dělají nebezpečné věci s lidmi, které viděli na jiných lekcích, bez celistvějších znalostí, kdy studenti nejsou připraveni, ale i nebezpečné korekce a dopomoci v pozicích.

Zdůrazňuji, že studenti cítí zásadní rozdíl po praxi tělesně i psychicky, když lektor projde CELÝM VZDĚLÁNÍM, osobní vnitřní proměnou, která je v dlouholetém studiu nevyhnutelná, a má letitou zkušenost a vstřebané principy výuky, které by měly vycházet především z vlastní každodenní praxe. Jinými slovy, klient pozná a cítí, že lektor IY mu přenáší hlubší prožitek sebe sama. 

Lektor IY neosahává a jinak nevhodně se nedotýká studentů, pokud je třeba, nejdříve koriguje slovně, případně dává jasné a přesné korekce a cítí jakou sílu použít u dané opravy. Korekce v IY metodě nejsou hrubé ani násilné! Pokud si nejste jisti a máte s tímto zkušenost, zeptejte se na reference o učitelích pokročilých lektorů. (např. v Iyengar Institutu Praha či Iyengar centru Brno) případně lektorů s certifikací, kteří jsou uvedeni na stránkách Asociace Iyengar jógy.

Jako dlouholetá studentka a členka Asociace v rámci metody Iyengar se distancuji od aktivit Tomáše Szepeho, který neprávem používá název Iyengar jóga, a nazývá svoji školu Iyengar Yoga Shala Prague. Asociace v současné době pracuje na nápravě oficiální právní cestou. 

kontakt na etickou komisi Asociace Iyengar jógy: Maruška Hošková etika@jogaiyengar.cz