Zdravý vztah učitele a žáka na vaší jógové cestě

20.06.2023

Na první pohled to přece není žádná věda ne? Jdete-li na hodinu, jste samozřejmě žák, je to tak? Překvapivě, ne vždycky. "Žákovství" je dovednost. I když jdete příležitostně v týdnu na lekci jógy, váš prožitek bude záviset do velké míry na tom, jak jste schopni přijímat a udržet instrukce učitele, na druhu otázek, které kladete, a na postoji ke svému učiteli. Ve starých dobách, když žák přišel za učitelem a zeptal se "Jsi opravdu můj učitel?", ten většinou odvětil "Jsi opravdu můj student?" Jeho otázka nebyla rétorická. 

Ve vztahu mezi učitelem a žákem je ve finále míč na hřišti žáka. Nikdo vás nemůže učit, pokud nejste ochotni být žákem. Následující výrok je stejně pravdivý: Motivovaný student se může učit i od průměrného učitele. Ve chvíli, kdy opravdový žák potká opravdového učitele se jeho svět změní.

Žijeme v době intenzivní přeměny paradigmatu učitel-žák (pozn. paradigma - vzorec myšlení, souhrn doměnek, předpokladů). Klasicky pracoval učitel s několika oddanými studenty, pozorně je prověřoval, a tvrdě je zkoušel. Dobrý student měl kvality, a jakých čteme v jogových textech jako je nepřipoutanost, sebeovládání, trpělivost, oddanost, pokora, schopnost ustát těžkosti a další. Především student přijímal autoritu učitele, alespoň během trvání výuky. Oplátkou za to dostal plnou dávku nejen vědomostí učitele, ale i jeho vnitřní stav, jeho dosažení v yoze. Učitel i žák tedy společně vstoupili do závazku na tak dlouho jak bylo třeba, a často i na mnohem dále.

Nicméně stejně jako se mění tradiční model rodiny, platí to samé pro model učitel-žák. Na západě jsme prošli posunem ve způsobu jakým nahlížíme na autoritu. Nedávno mi má kamarádka Anna vyprávěla situaci se svým učitelem jógy. Když jednou při hodině zpochybnila jeho instrukci, zavolal jí stranou a řekl, že se musí naučit podřídit se jeho vedení. "Přemýšlela jsem o tom, co mi řekl," vyprávěla, "určitým způsobem vidím, že má pravdu, ale praktikuji již léta, a mám vlastní vnitřní vedení. Mám to odložit stranou protože on má jiný názor?"

Podobně jako Anna, i obyvatelé pokročilých demokratických společností mají tendence být podezřívaví k vertikálním hierarchiím a čemukoliv co zavání "vzdáním se své moci". Přestože v současnosti máme tendence dělat z lektorů yogy rockové hvězdy, je mnoha moderním jogínům nepříjemné to, co se jeví jako patriarchální tradice všemocného učitele a prostého studenta. Často přeferujeme vidět své učitele jako trochu více pokročilé kolegy, zvláště tehdy, když vidíme ne zřídkakdy publikované "pády" těchto hvězd, a proto pak nejsme ochotní svěřit sami sebe i těm nejrespektovanějším učitelům. Ale i v demokratické lekci jógy, stále platí staré pravdy o žákovství.

Touha po dosažení, kapacita k odevzdání a respekt k učiteli a nauce jsou stejně zásadní jako vždy byly. Paradoxně, stejně tak zásadní je ochota klást si tvrdé otázky a naladit se na vlastní reakce.

Níže je pár praktických rad pro navigaci v současných vztazích učitel-žák. Některé jsou vybrané z textů a jógové tradice, jiné jsou ovocem vlastních zkušeností studentky i učitelky.

POLOŽTE ZÁKLADY

Ve zdravé dynamice vztahu učitel-žák, je tu učitel pro to, aby něco naučil, a student, aby se učil. Učitel je přístupný, ale udržuje si pevné a vhodné hranice se studenty, a student chápe, že učitel není nový nejlepší kamarád, milenec, nebo náhradní rodič. Student se nebojí klást otázky, a učitel se nebojí připustit chyby. Na obou stranách vztahu je etická transparentnost. K tomu je třeba, aby student cítil nějakou základní spřízněnost či náklonnost k učiteli. Učitel může být vysoce kvalifikovaný, nebo dokonce i mistr, ale ani tehdy nemusí být tím pravým rádcem pro vás. Proto mezi vámi, spolu s vaším závazkem k učení se, a jeho závazkem výuky, musí být dobrá chemie.

Čím více cítíte, že váš učitel vás skutečně "vidí" a přijímá, tím je jednodušší přijmout jeho instrukce a výzvy vůči vám.

KULTIVUJTE TOUHU

Když se opravdově chcete učit a růst, vaše touha samotná vás bude vést, i když učitel není "dokonalý". Staré přísloví "Je-li žák připraven, učitel se objeví", je pravdivé na každé úrovni vaší praxe. Čím více budete ochotni udělat jógu svou prioritou, tím otevřenější budete k přijímání učení ať jej naleznete kdekoliv.

VSTUPTE DO ZÁVAZKU

Někteří tradiční učitelé radí, abyste strávili alespoň rok s učitelem předtím, než se oddáte jeho výuce. Dnes věci běží rychleji, navrhuji proto šest měsíců. Během této doby praktikujte poctivě a následujte jeho učení co nejdůkladněji. Neznamená to, že nebudete klást otázky, sdílet své pochybnosti, nebo dokonce někdy klást námitky. Jediný způsob, jak poznáte, jestli je tento učitel pro vás ten pravý, je ponořit se do procesu dost dlouho na to, abyste zjistili jak na vás působí. 

Může přijít období, kdy vedení, které přijímáte zevnitř převáží vedení vnějšího učitele. Ale obvykle je nejlepší na začátku zaujmout postoj, že učitel ví, co dělá, i když je jeho přístup rozdílný od přístupu, o kterém si myslíte, že je ten správný. Po uplynutí období vašeho závazku si dejte dostatečnou dobu na zhodnocení svých zkušeností a poté se rozhodněte jestli chcete pokračovat dál.

Jediný způsob, jak poznáte, jestli je tento učitel pro vás ten pravý, je ponořit se do procesu dost dlouho na to, abyste zjistili jak na vás působí.

DRŽTE SE SLUČITELNÝCH TRADIC

Je skvělé studovat s jedním učitelem kvůli ásanám, s druhým kvůli meditaci a se třetím kvůli textům, a nečekat od jednoho učitele, že bude mít rozsáhlé znalosti ve všech třech oblastech. Ale je důležité, zvláště v počátečních fázích vaší praxe, že tyto oblasti studia pochází ze slučitelných tradic. Je-li jeden z vašich učitelů například oddaný praktikující Patanjaliho osmistupňové stezky, a druhý je oddaný tantrik, můžete očekávat, že uslyšíte různé názory a instrukce, které se budou jevit jako protichůdné. 

K integraci rozdílných přístupů bez toho, abychom byli zmateni, je třeba mnoho zkušeností. Proto ve starých dobách byla jedním z "pravidel" pro žáky jedno-bodová věrnost jednomu učiteli. Pokud jste vstoupili do svazku s jedním průvodcem, nemohli jste jít k druhému bez souhlasu prvního. Důvod byl velmi jednoduchý - každý učitel má svůj vlastní styl a učitelé spolu mohou nesouhlasit. Pokud se tedy rozhodnete zapsat na doplňující studium, ověřte si u svých učitelů, že jejich přístup je slučitelný. Jinak můžete skončit tak, že nebudete vědět jakou sekvenci cvičit nebo dokonce čemu na té které cestě věřit.

Respekt k nauce a k učiteli jsou klíčem pro osvojení si nauky.

DÁVEJTE POZOR NA SVÉ PROJEKCE

Respekt k nauce a k učiteli jsou klíčem pro osvojení si nauky. Respekt k učiteli vás jako studenta chrání před namyšleností a také před předčasným přesvědčením o vlastním mistrovství. Zároveň je zásadní si učitele neidealizovat a nestavět ho na piedestal. Kdokoliv, koho si idealizujete vás pravděpodobně zklame a pokud jste investovali příliš mnoho do své idealizované představy, toto zklamání může zničit vztah a někdy i motivaci k praxi. Dvě z nejošidnějších témat ve vztahu studenta a učitele jsou naše vlastní přirozená lidská tendence promítat své vlastní pocity na druhé a zažívat to čemu západní psychologie říká ´přenos´. Je téměř nevyhnutelné, že studenti budou promítat své vlastní vyšší kvality na učitele. 

Jelikož se většina z nás neumí spojit s vlastní vnitřní silou či moudrostí, hledáme někoho jiného, aby za nás nesl tyto kvality a pak si tuto osobu idealizujeme právě pro tyto kvality. Samozřejmě toto funguje i druhým směrem. Na učitele promítáme i své nevědomé slabiny. Takže když učitel projeví lidské selhání nebo nedostojí našim idealistickým projekcím, často skočíme do protikladného postoje a učitele démonizujeme. Internet je plný zlostných a někdy až šokujících agresivních příspěvků od studentů, kteří ztratili iluzi o svém učiteli. Někdy je taková kritika oprávněná, ale v mnoha případech je odrazem neprozkoumaných osobních problémů studenta, jako např. jak byl vychováván, nebo ukrytých problémů s vlastními pocity nedostatečného uznání a podpory.

Téma přenosu je zvláště ošidné. V přenosu, přenášíme svojí psychologickou potřebu lásky a uznání na učitele - často až do bodu, kdy se vážně zamilujeme. Toto se děje i velmi zkušeným žákům, zvláště když je učitel velmi charismatický. Pokud si toho učitel také není vědom, je lehce ovlivnitelný milostnými vztahy, či manipulující, může to vést k životním zvratům, či dokonce otřesům a vztahovým zápletkám.

Takže jestli se přistihnete, že jste zamilovaní do svého učitele, zkuste trochu sebe-dotazování. Zeptejte se sami sebe: "Je to co cítím opravdu o něm? Nebo je to důsledek praxe yogy? Umožňuje mi energie yogy zažít lásku k sobě, kterou jsem doposud necítil/a? Sebe-dotazování vám může pomoci odstoupit od projekcí a dokonce i přesměrovat své pocity dovnitř, tak aby dodaly příchuť vaší praxi, bez vytváření vnější zápletky.

BUĎTE K SOBĚ UPŘÍMNÍ

Když už mluvíme o sebe-dotazování, jedním z nějvětších darů praxe yogy je vhled do našich vlastních tendencí, který nám může poctivá praxe dát. Příkladem je moment v lekci, který vynése na povrch vašeho vnitřního rebela, a vy automaticky budete odporovat autoritě učitele. Jiná situace např. aktivuje vašeho skrytého závisláčka na uznání. Můžeme se tak zaseknout na tom, že chceme učitele potěšit, že zapomeneme na svůj skutečný prožitek. V takovém případě je trocha odporu i prospěšná! Někteří studenti přiznali, že nechtěli ublížit pocitům učitele, tak po opravě v pozici, když se učitel zeptal "Je to lepší?" odpověděli ano, i když to tak nebylo. Čím autentičtěji budete schopni sdělit svůj skutečný prožitek, tím více vás učitel bude znát a bude vám schopen dát instrukce, které opravdu pomohou.

Jedním z nějvětších darů praxe yogy je vhled do našich vlastních tendencí, který nám může poctivá praxe dát.

BUĎTE SCHOPNI VIDĚT CHYBY SVÉHO UČITELE

Váš učitel je lidská bytost - s lidskými vrtochy, zranitelností i s oblastmi osobní bolesti nebo dysfunkce. Když dobrý učitel stojí na svém "místě", většinou hovoří a jedná jako jeho nejvyšší, nejmoudřejší a nejvědomější Já. To je také důvodem proč ve vás praxe s učitelem může pomoci probudit schopnosti, které byste sami jinak neobjevili. Nicméně fakt, že učitel umí být naplněn světlem a moudrostí při učení neznamená, že je plně osvícen nebo dokonce bez osobních chyb.Někdo může být zkušený učitel, schopný přenést vysoce rozvinuté stavy mysli a vést studenty s naprostým soucitem a moudrostí, a přesto v osobním životě může být výstřední, divoké nátury, vrozeně nemonogamní či narcistický. I velmi moudrý učitel nemusí být dobrý v řízení organizace nebo dokonce mít kvalitní vztah s partnerem. Jako my všichni, má karmické sklony, které ho mohou vést k nesprávným osobním volbám. I když to učitele nedělá o nic méně nadaného, může to být rozhodující pro vás jako pro studenta. Někteří žáci jsou spokojení se svérázným učitelem, nebo s takovým, jehož život je nekonvenční a jiní se budou cítit lépe, když budou studovat s někým, jehož obecné životní hodnoty jsou v souladu s jejich vlastními. Toto je osobní rozhodnutí, které každý z nás musíme udělat vědomě. Taktika, která může pomoci, je se upřímě sami sebe zeptat, proč jsme s tímto učitelem. Pokud jste s ním proto, abyste se naučili yogu, meditaci, nebo studovali texty, může vám to posloužit k oddělení osobních vlastností učitele od jeho kapacity vás něčemu naučit. Pokud zjistíte, že hodnoty učitele jsou rušivé nebo skutečně mimo vaše vlastní hodnoty, nebo hledáte-li životní příklad pro svůj život mimo podložku stejně jako na podložce, tak to je naprosto jiná věc.

Fakt, že učitel umí být naplněn světlem a moudrostí při učení neznamená, že je plně osvícen nebo dokonce bez osobních chyb.

ODSTUPTE OD POMLOUVÁNÍ A VYHÝBEJTE SE MU

Studio či duchovní skupina mohou být opravdové útočiště a zdroj přátelství. Setkávání s lidmi v kruhu vašeho učitele mohou poskytnout cennou podporu a moudrost. Na druhé straně vás mohou jiní studenti rozptýlit od skutečného důvodu proč do studia chodíte. Mnoho center a duchovních skupin je vřídlem soutěživosti, pomluv, rozdílného chování v/mimo skupinu, a dalších méně-než-inspirujících-forem skupinové dynamiky. Některé komunity vytvoří z učitele či z metody takový kult, že se cítíte tlačeni k tomu abyste přijali stejný jazyk a kulturní styl té komunity.

Jeden způsob, podle kterého poznáte, že jste ve správném vztahu k ostatním ve skupině je, že vaše konverzace jsou zaměřené na to, co se učíte, co zpracováváte a čím procházíte. Pokud zjistíte, že sdílíte své stížnosti, snižujete ostatní členy skupiny, trávíte hodiny kritizováním učitele a nastavení systému, nebo účelně vylučujete jiné studenty z konverzace, nebo cítíte, že není vhodné se kriticky tázat, vězte, že jste v nebezpečné zoně.

POSLOUCHEJTE SVOJI INTUICI

Důvodem závazku s učitelem je, abyste s ním zůstali skrze nevyhnutelná období neklidu, nudy a zmatku. Stejně jako musíte vydržet na podložce po celou dobu lekce, stejně tak potřebujeme dát učiteli nebo učení šanci nás plně prodchnout a proniknout do nás.

Přijde doba, kdy budete pochybovat o platnosti učení a praxe. Když k tomu dojde, nezahazujte své pochybnosti, ale zeptejte se sami sebe: Odkud pramení mé nepohodlí? Je to součást mého vzorce, že odejdu hned, jak se začnu nudit nebo mám úzkost? Je něco ve výuce, co mě odvádí z mé komfortní zóny? Bojím se, že po mě učitel bude chtít příliš mnoho přliš rychle, nebo naopak, jsem příliš netrpělivý a dychtivý po pokročilém učení? Brnká někdo na mé emoční struny, na které bych se měla podívat? Jakýkoliv skutečný moment při výuce vás bude konfrontovat s vašimi vlastními osobními tématy jako je žárlivost, posuzování, nebo popudlivost. Najdou se lidé, se kterými se budete cítit soutěživí. Někdy se rozzlobíte na učitele za to, že vás ignoruje, nebo kritizuje. Možná budete znechuceni tím, jakým stylem učitel mluví. Můžete mít přátele, kteří jsou s jinými učiteli a zdá se vám, že dělají větší pokrok než vy. Důvodem závazku s učitelem je, abyste s ním zůstali skrze nevyhnutelná období neklidu, nudy a zmatku. Stejně jako musíte vydržet na podložce po celou dobu lekce, stejně tak potřebujeme dát učiteli nebo učení šanci nás plně prodchnout a proniknout do nás.

VSTŘEBEJTE UČENÍ

Krom skutečné motivace se učit, najednou můžete dostat impuls vzít to, co se právě učíte a sami to začít učit. V tradičním yogovém světě v Indii se lidem, kteří předávají učení dříve než je sami strávili říká "naběračky". Když učíte něco před tím, než jste to plně vstřebali - stejně jako naběračka, která pouze servíruje polévku bez skutečného ochutnání - často zbavíte sami sebe příležitosti nechat tuto moudrost prostoupit celou vaši bytost. Proto tradiční nauky odrazují studenty, aby učili předčasně. Je pravda, že předávání moudrosti někomu druhému je dobrým způsobem naučit se něco hlouběji. Ale když použijete znalosti druhého učitele jako zboží, tak mazaně obcházíte svůj vlastní proces učení. Navíc obíráte studenty, jelikož tak přijímají vědomosti v nedopečené formě. To se děje, když slyšíme lidi opakovat útržky nauky yogy jako říkanku, prázdné od autentických pocitů jako jakýkoliv kus konvenční moudrosti. I velké pravdy jako "Jste dokonalí takoví, jací jste", se stanou klišé, když jsou vysloveny z hlavy, spíše než ze ztělesněné zkušenosti. Podobně, mnoho zranění z yogy je důsledkem učitelů, kteří dávali instrukce nebo opravy bez znalostí jak je aplikovat na jednotlivého člověka.

ODEJDĚTE S ELEGANCÍ

Jakýkoliv vztah žáka a učitele není věčný. Může přijít doba, kdy cítíte, že jste se naučili vše, co vám učitel může ukázat. Také je možné, že budete cítit, že už v komunitě nemůžete růst. Někdy může i učitel navrhnout ať se učíte jinde. Ukončení svazku se svým učitelem je nejen lekce pomíjivosti, ale také to může být součástí růstu. Pokud je rozdělení bolestné nebo obtížné, je důležité mít v úctě to, co jste dostali, co jste se naučili a co jste objevili. Často si uvědomíte, co jste se od učitele naučili až mnohem později. Skutečný student je vděčný, a ví, že jakékoliv fáze procesu studia s učitelem byla užitečná - začátky, konce, triumfy, i chybné kroky. A i to všechno mezi tím.Autor článku: Sally Kampton | Zdroj: Yoga journal 9/2013 | Překlad: Jana Chadimová 9/2013

Sally Kempton je mezinárodně uznávaná učitelka meditace a yogové filosofie.